M-18-01-00034 - Broekstraat: sluipverkeer

Javascript is required to view this map.
Beschrijving van deze melding
Aard van de melding :
verkeershinder
Datum melding :
15-01-2018
Correspondentienummer :
M-18-01-00034
Status :
Uitgevoerd
Ter hoogte van :
Broekstraat
Toelichting :
Niettegenstaande voorafgaande meldingen, blijft de verkeersoverlast in de Broekstraat aanhouden.
De aanduiding "enkel plaatselijk verkeer" wordt niet gerespecteerd wat aanleiding geeft tot een "stoet" van auto's tijdens de woon- en werk tijden (ochtend-en avondspits).
De overlast uit zit niet enkel in de vorm van de verkeersoverlast (vaak gepaard met een onaangepaste snelheid), maar ook in de toename van het zwerfvuil (metalen blikjes, plastieken flessen enz enz) en last but not least de beschadiging van de zijbermen en privé tuinen!
Voorafgaande verwittigingen door de politie brengen geen soelaas, integendeel ze laten een gedoogd beleid toe!
Graag een afdoend politie optreden!
Contactpersoon bij de gemeente
Dienst :
Technische dienst
Contactpersoon :
Rudy Rey
Telefoonnummer :
015 50 28 31
Email adres :

Reacties

TOEKOMST BROEKSTRAAT? Vandaag was het huisvuilophaling we hadden zelfs geen plaats meer om ons huisvuil te zetten alle bermen zijn totaal totaal kapotgereden! (geen respect) alle bermen zijn hier kapotgereden en staan hier helemaal onder water door al dat massa verkeer dat hier komt doorgereden! Hier wonen ook nog mensen!

Nieuwe reactie toevoegen

Opvolging door uw gemeentebestuur

Update van 13/04/2018 - 11:14

De Dijleweg is terug open, waardoor de druk op de Broekstraat zal verminderen. Verder wordt het stuk Brakelberglei tussen Broekstraat en Korte Dreef tijdelijk een eenrichtingsstraat (richting Korte Dreef). Als dit niet voldoende is, worden er nog bijkomende maatregelen genomen. Meer info hierover vindt u op www.toekomstrijmenam.be
Update werd gemaild naar burger.
Status gewijzigd naar 'Uitgevoerd'.

Update van 25/01/2018 - 09:54

De politie is hiervan op de hoogte. Er werd al controle gedaan door de verkeersdienst en de vraag wordt nogmaals gesteld.
Update werd gemaild naar burger.

Update van 15/01/2018 - 10:06

Update werd gemaild naar burger.
Status gewijzigd naar 'In behandeling'.