M-16-03-00090 - Weynesbaan: overdreven snelheid - baanrally

Javascript is required to view this map.
Beschrijving van deze melding
Aard van de melding :
veiligheidsprobleem
Datum melding :
14-03-2016
Correspondentienummer :
M-16-03-00090
Status :
Uitgevoerd
Ter hoogte van :
Toelichting :
Overdreven snelheid op de Weynesbaan.
Het voorbije weekend was er blijkbaar een (Weynes-)baan-rally georganiseerd zonder ons medeweten.
Op meerdere momenten kwamen auto's of motoren voorbij gesneld aan snelheden die dicht bij 150km/u moeten geweest zijn tussen het kruispunt en het rond punt. Overstekende kinderen en ouderen hebben geen schijn van kans. Zolang er geen fysieke verkeersremmende maatregelen genomen worden blijft dit doorgaan. Volgens mij is het gewoon een kwestie van tijd voor er een dodelijk slachtoffer valt.
Contactpersoon bij de gemeente
Dienst :
Technische dienst
Contactpersoon :
Rudy Rey
Telefoonnummer :
015 50 28 31
Email adres :

Nieuwe reactie toevoegen

Opvolging door uw gemeentebestuur

Update van 03/10/2017 - 14:09

Deze melding heeft u reeds doorgegeven. We verwijzen dan ook naar uw onderhoud met onze technische dienst en burgemeester. Op de Weynesbaan zal, na de werkzaamheden in Rijmenam-dorp, geïnvesteerd worden in rioleringswerken met aansluitend een nieuw wegdek, afgescheiden fietspaden en trajectcontrole. Voor verdere vragen rond de timing kan u steeds terecht bij de burgemeester op 0491 16 41 42.
Update werd gemaild naar burger.
Status gewijzigd naar 'Uitgevoerd'.

Update van 14/03/2016 - 12:41

Update werd gemaild naar burger.
Status gewijzigd naar 'In behandeling'.