M-18-02-00084 - weghalen vuilbakjes: onduidelijk? Waarom? alternatief?

Javascript is required to view this map.
Beschrijving van deze melding
Aard van de melding :
afval - sluikstorting
Datum melding :
20-02-2018
Correspondentienummer :
M-18-02-00084
Status :
Uitgevoerd
Ter hoogte van :
Huurstraat
Toelichting :
Recent werden er veel vuilnisbakjes weggenomen omdat ze een bron van sluikstort waren. Op zich een goed initiatief, alleen de tekst op de infobordjes wordt niet door iedereen begrepen. Tijdens mijn wandeling vandaag langs de natuurgebieden Mispeldonk en Cassenbroek kwam ik opvallend veel hondenpoep tegen. Er is blijkbaar niet gedacht aan een alternatief voor mensen die vroeger gedisciplineerd de hondenpoep opruimden en het in de vuilnisbakjes deponeerden. Aan het begin van de Huurstraat (vlak bij zo'n weggenomen vuilnisbakje) ligt bv. een plastiek zakje met hondenpoep. Moeten de mensen het helemaal terug mee naar huis nemen?
Foto(s)
Contactpersoon bij de gemeente
Dienst :
Milieu
Contactpersoon :
Thomas Pluymers
Telefoonnummer :
015 50 28 42

Nieuwe reactie toevoegen

Opvolging door uw gemeentebestuur

Update van 05/03/2018 - 09:50

We verduidelijken graag wat er momenteel gebeurt. Op het openbaar domein staan er momenteel meer dan 100 vuilnisbakjes. De plaatsing van vuilbakjes onderwerp je best aan een aantal criteria: voldoende sociale controle, langs drukke wachtplaatsen, langsheen plekken met veel passage. Al onze vuilbakjes werden hierop gescreend. Bovendien keken we ook naar de inhoud want er is bijzonder veel huishoudelijk afval in de vuilbakjes. Daarom worden nu een aantal maatregelen genomen : 1. Een 30tal vuilbakjes die niet voldoen aan de criteria werden weggenomen, dat loopt momenteel. We verzamelen alle meldingen, opmerkingen en zullen de situaties evalueren en analyseren zodat eind maart een definitieve beslissing valt. 2. Bepaalde types van vuilbakken worden vervangen door vuilbakjes met kleinere openingen (vooral de groene plastiek modellen en aan de bushalten). 3. We voorzien een sensibiliseringscampagne naar hondeneigenaars en nieuwe bestickering op de vuilnisbakken. 4. Op de begraafplaatsen wordt een nieuw systeem van afvalophaling in dienst genomen. 5. Er wordt een zwerfvuilstofzuiger in dienst genomen die de straten in de kern en rond de begraafplaats regelmatiger zwerfvuilvrij moet houden. We begrijpen de bekommernis en we stellen zelf alles in het werk om zwerfvuil en sluikstort te voorkomen. Maar dit probleem blijft bijzonder hardnekkig. Duffel heeft een gelijkaardig traject gelopen. De praktijkervaringen met aparte inzameling voor hondenpoep zijn niet positief : ze worden teveel misbruikt, zitten constant vol en het onderhoud wordt te intensief. We kunnen niet elke dag iemand laten rondrijden. Daarom adviseren we hondeneigenaars om de hond het zelf te laten dragen door het aan de leiband vast te maken. We rekenen nog even wat tijd om de situaties voldoende te kunnen bekijken zodat we eind maart een definitieve keuze maken.
Update werd gemaild naar burger.
Status gewijzigd naar 'Uitgevoerd'.

Update van 21/02/2018 - 08:41

Bedankt voor uw melding. Ze is naar de milieudienst doorgestuurd.
Update werd gemaild naar burger.
Status gewijzigd naar 'In behandeling'.