M-18-02-00086 - Guldensporenlaan: vuilbakjes verwijderd Waarom? Alternatief?

Javascript is required to view this map.
Beschrijving van deze melding
Aard van de melding :
afval - sluikstorting
Datum melding :
21-02-2018
Correspondentienummer :
M-18-02-00086
Status :
Uitgevoerd
Ter hoogte van :
Guldensporenlaan
Toelichting :
Ik stelde vast dat de vuilbakken in de Guldensporenlaan verdwenen zijn (na ook reeds op andere plaatsen in de gemeente). Wij hebben zeker en vast begrip voor het probleem van het sluikstorten. Maar wij hopen wel dat de gemeente nu snel met enige creativiteit naar een andere oplossing zoekt en dat er dringend terug vuilbakken in het straatbeeld komen, vb. vuilbakken met kleinere openingen, eventueel geplaatst in omliggende straten met minder doorgaand verkeer. Hondeneigenaar doen hun best om steeds de uitwerpselen van hun hond bij het wandelen op te rapen, maar als ze nadien een uur moeten blijven rondlopen met het zakje hondenpoep in hun hand, is dat weinig motiverend. Ik vrees dat veel hondeneigenaren de hondenpoep eerder gaan laten liggen als er nergens meer een vuilbak te bespeuren valt.
Contactpersoon bij de gemeente
Dienst :
Milieu
Contactpersoon :
Thomas Pluymers
Telefoonnummer :
015 50 28 42

Nieuwe reactie toevoegen

Opvolging door uw gemeentebestuur

Update van 05/03/2018 - 09:49

We verduidelijken graag wat er momenteel gebeurt. Op het openbaar domein staan er momenteel meer dan 100 vuilnisbakjes. De plaatsing van vuilbakjes onderwerp je best aan een aantal criteria: voldoende sociale controle, langs drukke wachtplaatsen, langsheen plekken met veel passage. Al onze vuilbakjes werden hierop gescreend. Bovendien keken we ook naar de inhoud want er is bijzonder veel huishoudelijk afval in de vuilbakjes. Daarom worden nu een aantal maatregelen genomen : 1. Een 30tal vuilbakjes die niet voldoen aan de criteria werden weggenomen, dat loopt momenteel. We verzamelen alle meldingen, opmerkingen en zullen de situaties evalueren en analyseren zodat eind maart een definitieve beslissing valt. 2. Bepaalde types van vuilbakken worden vervangen door vuilbakjes met kleinere openingen (vooral de groene plastiek modellen en aan de bushalten). 3. We voorzien een sensibiliseringscampagne naar hondeneigenaars en nieuwe bestickering op de vuilnisbakken. 4. Op de begraafplaatsen wordt een nieuw systeem van afvalophaling in dienst genomen. 5. Er wordt een zwerfvuilstofzuiger in dienst genomen die de straten in de kern en rond de begraafplaats regelmatiger zwerfvuilvrij moet houden. We begrijpen de bekommernis en we stellen zelf alles in het werk om zwerfvuil en sluikstort te voorkomen. Maar dit probleem blijft bijzonder hardnekkig. Duffel heeft een gelijkaardig traject gelopen. De praktijkervaringen met aparte inzameling voor hondenpoep zijn niet positief : ze worden teveel misbruikt, zitten constant vol en het onderhoud wordt te intensief. We kunnen niet elke dag iemand laten rondrijden. Daarom adviseren we hondeneigenaars om de hond het zelf te laten dragen door het aan de leiband vast te maken. We rekenen nog even wat tijd om de situaties voldoende te kunnen bekijken zodat we eind maart een definitieve keuze maken.
Update werd gemaild naar burger.
Status gewijzigd naar 'Uitgevoerd'.

Update van 21/02/2018 - 11:55

bedankt voor uw melding. Ze wordt aan de milieudienst doorgestuurd.
Update werd gemaild naar burger.
Status gewijzigd naar 'In behandeling'.