M-18-02-00092 - Hondshoek: alternatief voor verwijderde vuilbakjes?

Javascript is required to view this map.
Beschrijving van deze melding
Aard van de melding :
afval - sluikstorting
Datum melding :
25-02-2018
Correspondentienummer :
M-18-02-00092
Status :
Uitgevoerd
Ter hoogte van :
Hondshoek
Toelichting :
De vuilbakjes aan de kerk zijn verwijderd wegens misbruik. Alle begrip hiervoor, maar moet ik nu de ganse wandeling rondlopen met een kakzakje van mijn hond in de hand? Graag dringend een alternatief, want buiten de dorpskern liggen de kakjes (en soms ook de zakjes) al overal verspreid. Er bestaan vuilbakken in buisvorm, met een opening waar juist een zakje in past, niks groters. In Duffel staan er zulke.
Contactpersoon bij de gemeente
Dienst :
Milieu
Contactpersoon :
Thomas Pluymers
Telefoonnummer :
015 50 28 42

Nieuwe reactie toevoegen

Opvolging door uw gemeentebestuur

Update van 05/03/2018 - 09:46

We verduidelijken graag wat er momenteel gebeurt. Op het openbaar domein staan er momenteel meer dan 100 vuilnisbakjes. De plaatsing van vuilbakjes onderwerp je best aan een aantal criteria: voldoende sociale controle, langs drukke wachtplaatsen, langsheen plekken met veel passage. Al onze vuilbakjes werden hierop gescreend. Bovendien keken we ook naar de inhoud want er is bijzonder veel huishoudelijk afval in de vuilbakjes. Daarom worden nu een aantal maatregelen genomen : 1. Een 30tal vuilbakjes die niet voldoen aan de criteria werden weggenomen, dat loopt momenteel. We verzamelen alle meldingen, opmerkingen en zullen de situaties evalueren en analyseren zodat eind maart een definitieve beslissing valt. 2. Bepaalde types van vuilbakken worden vervangen door vuilbakjes met kleinere openingen (vooral de groene plastiek modellen en aan de bushalten). 3. We voorzien een sensibiliseringscampagne naar hondeneigenaars en nieuwe bestickering op de vuilnisbakken. 4. Op de begraafplaatsen wordt een nieuw systeem van afvalophaling in dienst genomen. 5. Er wordt een zwerfvuilstofzuiger in dienst genomen die de straten in de kern en rond de begraafplaats regelmatiger zwerfvuilvrij moet houden. We begrijpen de bekommernis en we stellen zelf alles in het werk om zwerfvuil en sluikstort te voorkomen. Maar dit probleem blijft bijzonder hardnekkig. Duffel heeft een gelijkaardig traject gelopen. De praktijkervaringen met aparte inzameling voor hondenpoep zijn niet positief : ze worden teveel misbruikt, zitten constant vol en het onderhoud wordt te intensief. We kunnen niet elke dag iemand laten rondrijden. Daarom adviseren we hondeneigenaars om de hond het zelf te laten dragen door het aan de leiband vast te maken. We rekenen nog even wat tijd om de situaties voldoende te kunnen bekijken zodat we eind maart een definitieve keuze maken.
Update werd gemaild naar burger.
Status gewijzigd naar 'Uitgevoerd'.

Update van 26/02/2018 - 10:44

Update werd gemaild naar burger.
Status gewijzigd naar 'In behandeling'.