M-18-04-00164 - Harentstraat: putten bermen opvullen?

Javascript is required to view this map.
Beschrijving van deze melding
Aard van de melding :
te herstellen weg/fietspad/trottoir
Datum melding :
24-04-2018
Correspondentienummer :
M-18-04-00164
Status :
Uitgevoerd
Ter hoogte van :
Harentstraat 47
Toelichting :
Overal in de straat tegen de berm zeer zware putten. Als er een tegenligger is en je moet opzij dan heb je grote kans je auto stuk te rijden. Dringend de putten opvullen aub.
Contactpersoon bij de gemeente
Dienst :
Uitvoerende dienst
Contactpersoon :
Alex Olbrechts
Telefoonnummer :
015 55 54 32

Nieuwe reactie toevoegen

Opvolging door uw gemeentebestuur

Update van 07/06/2018 - 08:26

De berm is hersteld.
Update werd gemaild naar burger.
Status gewijzigd naar 'Uitgevoerd'.

Update van 24/04/2018 - 13:35

Bedankt voor uw melding. Ze wordt verder, samen met enkele andere straten, nagekeken. De straten worden op het college van burgemeester en schepenen geagendeerd.
Update werd gemaild naar burger.
Status gewijzigd naar 'In behandeling'.