M-18-05-00209 - Rijmenamseweg 83: bijplaatsen B23?

Javascript is required to view this map.
Beschrijving van deze melding
Aard van de melding :
gebrekkige verkeerssignalisatie
Datum melding :
28-05-2018
Correspondentienummer :
M-18-05-00209
Status :
Uitgevoerd
Ter hoogte van :
Rijmenamseweg 83
Toelichting :
Aan de verkeerslichten ter hoogte van de Vagevuurlaan zou een teken B23 moeten geplaatst worden zodat de fietsers komende uit Rijmenam en rijdend richting Bonheiden Dorp bij een rood verkeerslicht mogen doorrijden. Bij een rood licht begaat elke fietser die hier niet stopt, in de huidige situatie, een zware verkeersovertreding. Simpel op te lossen met een B23 teken.
Contactpersoon bij de gemeente
Dienst :
Politie
Contactpersoon :
Paul Roggemans
Telefoonnummer :
015 50 28 90

Nieuwe reactie toevoegen

Opvolging door uw gemeentebestuur

Update van 04/06/2018 - 12:57

update technische cel van politie dd 04.06.18:Ik ben ter plaatse gaan kijken, het bijplaatsen van het voorgesteld bord zal geen geschikte oplossing bieden vermits het verkeer vanuit Vagevuurlaan, tijdens de groenfase, rechtdoor kan oversteken in de Van Arteveldelaan. Deze is enkelrichting vanaf Rijmenamseweg. Door deze beweging kan er een gevaarssituatie ontstaan met fietsers die (door het rode verkeerslicht) hun weg vervolgen over het fietspad.
Update werd gemaild naar burger.
Status gewijzigd naar 'Uitgevoerd'.

Update van 28/05/2018 - 09:44

update politie dd 28.05.18: 'Heb dit doorgestuurd naar technische cel van onze zone voor nazicht.'
Update werd gemaild naar burger.
Status gewijzigd naar 'Doorverwezen'.

Update van 28/05/2018 - 08:21

Bedankt voor uw melding. Ze wordt aan de politie en verkeerscel overgemaakt.
Update werd gemaild naar burger.
Status gewijzigd naar 'In behandeling'.